Fyzikové vyrobili hodiny ze dvou atomů

26. ledna 2013 v 17:17 |  Věda
Začátek minulého století byl jedním z nejzajímavějších období historie poznávání hmoty. Kromě teorie relativity, která změnila naše chápání času a prostoru, se rodila ještě kvantová mechanika, jež se zabývá podivuhodným světem nejmenších rozměrů.

Kvantová mechanika smazala rozdíl mezi hmotou a vlněním. Na fyzikální jevy, které měly v představách vědců dřív vlnovou povahu, jako třeba světlo, se dá pohlížet jako na proud částic. V případě světla jsou těmito částicemi fotony. Rozdíl mezi vlněním a hmotou neexistuje.
Vlnová délka předmětů klesá s jejich zvyšující se hmotností. O elementárních částicích, fotonech nebo elektronech, má smysl přemýšlet jako o vlnách. U velkých věcí, například stolů a židlí, je to však obvykle k ničemu.
Každá hmota má svoji frekvenci a vše, co pravidelně kmitá, je možno v paxi použít jako hodiny. Za pomoci drobného triku se vědcům podařilo porovnat frekvenci pohybujícího se atomu s frekvencí jiného atomu, který byl v klidu. Změřili hmotnou vlnu. Takto vytvořené hodiny jsou sice zatím stomilionkrát méně přesné než běžně používané hodiny atomové. To se ale může postupným vylepšováním metody změnit.
Hodiny se staly nezbytnou součástí moderního života a také prestižním módním doplňkem.
Hodiny, hodinky a hodináři jsou neodmyslitelnou součástí dnešní doby.
Další články:
Podporujme větrné elektrárny, protože zdražily elektřinu jen o haléř
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama